Khuyến mãi đặc biệt

Tủ bếp Arena
-20%

Tủ bếp Arena

: 138,136,560 VNĐ
: 110,509,248 VNĐ
Ghế ăn C882
-15%

Ghế ăn C882

: 3,036,000 VNĐ
: 2,580,600 VNĐ
Ghế ăn C797
-15%

Ghế ăn C797

: 2,992,000 VNĐ
: 2,543,200 VNĐ
Ghế ăn chân màu vàng hồng C889
-15%

Ghế ăn chân màu vàng hồng C889

: 3,036,000 VNĐ
: 2,580,600 VNĐ
Bàn ăn T-872
-15%

Bàn ăn T-872

: 18,907,000 VNĐ
: 16,070,950 VNĐ
Bàn ăn T-879
-15%

Bàn ăn T-879

: 24,011,000 VNĐ
: 20,409,350 VNĐ
Bàn ăn T-864
-15%

Bàn ăn T-864

: 13,356,000 VNĐ
: 11,352,600 VNĐ
Bàn ăn  T-833
-15%

Bàn ăn T-833

: 13,576,000 VNĐ
: 11,539,600 VNĐ
Ghế ăn C-807
-15%

Ghế ăn C-807

: 2,992,000 VNĐ
: 2,543,200 VNĐ