Khuyến mãi đặc biệt

Bộ bàn JF-883 + 8 ghế
-30%

Bộ bàn JF-883 + 8 ghế

: 43,070,000 VNĐ
: 30,149,000 VNĐ
Bộ bàn JF-808 + 2 ghế tựa + 8 ghế
-30%

Bộ bàn JF-808 + 2 ghế tựa + 8 ghế

: 58,170,000 VNĐ
: 40,719,000 VNĐ
Bộ bàn JF-810 + 2 ghế tựa + 8 ghế
-30%

Bộ bàn JF-810 + 2 ghế tựa + 8 ghế

: 64,870,000 VNĐ
: 45,409,000 VNĐ
Sofa C-065 (1+1+3)
-40%

Sofa C-065 (1+1+3)

: 37,310,000 VNĐ
: 22,386,000 VNĐ
Sofa C-039 (1+1+3)
-40%

Sofa C-039 (1+1+3)

: 37,125,000 VNĐ
: 22,272,000 VNĐ
Bàn ăn Lotus
-30%

Bàn ăn Lotus

: 9,800,000 VNĐ
: 6,860,000 VNĐ