Khuyến mãi đặc biệt

Ghế ăn C-870
-15%

Ghế ăn C-870

: 2,992,000 VNĐ
: 2,543,200 VNĐ
Ghế ăn C-837
-15%

Ghế ăn C-837

: 2,596,000 VNĐ
: 2,206,600 VNĐ
Ghế ăn C-806
-15%

Ghế ăn C-806

: 2,992,000 VNĐ
: 2,543,200 VNĐ
Ghế ăn C-793
-15%

Ghế ăn C-793

: 3,168,000 VNĐ
: 2,692,800 VNĐ
Bộ bàn JF-883
-30%

Bộ bàn JF-883

: 43,070,000 VNĐ
: 30,149,000 VNĐ
Bộ bàn JF-808
-30%

Bộ bàn JF-808

: 58,170,000 VNĐ
: 40,719,000 VNĐ
Bộ bàn JF-810
-30%

Bộ bàn JF-810

: 64,870,000 VNĐ
: 45,409,000 VNĐ
Sofa C-065 (1+1+3)
-40%

Sofa C-065 (1+1+3)

: 37,310,000 VNĐ
: 22,386,000 VNĐ
Bàn ăn Lotus
-30%

Bàn ăn Lotus

: 9,800,000 VNĐ
: 6,860,000 VNĐ