Không gian thiết kế

Không gian đẹp

Trong căn bếp lớn, một hoặc hai đảo bếp có thể phân chia không gian bếp thành những khu vực khác nhau, điều này giúp việc di chuyển trong khu vực bếp

Xem chi tiết

Kiểu bán đảo

Quầy đảo cũng như bán đảo làm gia tăng tủ chứa đồ và quầy sửa sọan. Để có được một họa đồ hòan chỉnh cho căn bếp của bạn, bạn cần gặp một chuyên gia thiết kế để được hướng dẫn chọn họa đồ bếp thích hợp nhất cho bạn.

Xem chi tiết

Kiểu đảo

Quầy đảo cũng như bán đảo làm gia tăng tủ chứa đồ và quầy sửa sọan. Để có được một họa đồ hòan chỉnh cho căn bếp của bạn, bạn cần gặp một chuyên gia thiết kế để được hướng dẫn chọn họa đồ bếp thích hợp nhất cho bạn.

Xem chi tiết