Không gian thiết kế

Tam giác làm việc

Hãy tưởng tượng một tam giác kết nối ba khu vực chính trong bếp: khu vực chậu rửa, khu vực nấu nướng, khu vực cất giữ thưc phẩm.

Khi bạn chuẩn bị bữa ăn, bạn sẽ di chuyển quanh ba khu vực chính để thực hiện ba nhiệm vụ khác nhau: lấy – cất giữ thực phẩm, rửa và nấu nướng . Hãy tưởng tượng một tam giác kết nối ba khu vực này được gọi là TAM GIÁC LÀM VIỆC của bạn, đây là trái tím của căn bếp và là yếu tố quan trọng cần xem xét khi thiết kế bếp. Kích thước lý tưởng của mỗi cạnh tam giác không nhỏ hơn 1,2m và không lớn hơn 2,5m

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1. Kiểu bếp đơn phù hợp cho những căn phòng chỉ có 1 bức tường phân vùng. Khu vực làm việc bố trí hướng ra ngoài và các kệ bếp sâu hơn tạo ra không gian làm việc và lưu trữ rộng hơn