Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý

Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý

  • Hạng mục thi công
    Toàn bộ nội thất
  • Địa chỉ
    Quận 2
Liên hệ tư vấn:
0345173436 -
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Sự thông minh và khéo léo trong cách bố trí và sắp xếp nội thất đã giúp tận dụng tối đa không gian căn nhà. Gian bếp sử dụng thiết bị hiện đại, kết hợp tiện lợi giữa đảo bếp và bàn ăn đã tạo nên tổng hòa không gian gọn gàn, hoàn thiện và khai thác tối ưu nhất diện tích căn nhà.  
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý
Nhà Phố Quận 2 - Chú Lý