Tham gia dự án SCORE

Thứ sáu, 29/06/2018, 07:53
tham-gia-du-an-score

 

Công ty Vinmus tham gia Dự án Phát triển Doanh nghiệp bền vững SCORE nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững.

 

Tham gia SCORE, công ty Vinmus đã gặt hái được nhiều thành quả: cải tiến phương pháp làm việc của quản lý và công nhân hiệu quả hơn, chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ hơn qua từng công đoạn... Đặc biệt, những cải tiến sáng tạo phần lớn được xuất phát từ chính người công nhân, người thợ sản xuất.
Bước 1: Đề xuất cải tiến
Nhóm cải tiến vận động các nhân viên trong công ty cùng sáng tạo các ý tưởng cải tiến và gửi Phiếu đề xuất cải tiến về cho nhóm cải tiến.
Bước 2: Xem xét và duyệt đề xuất
Nhóm cải tiến họp xem xét các đề xuất cải tiến và quyết định các đề xuất sẽ được thực hiện.Bước 3: Kế hoạch cải tiến
Trên cơ sở các đề xuất đã được duyệt, nhóm cải tiến lập Kế hoạch cải tiến và thống nhất trách nhiệm thực hiện cũng như ngày hoàn thành cho từng đề xuất.
Bước 4: Thực hiện cải tiến
Nhân viên được phân công có trách nhiệm đảm bảo nội dung cải tiến được thực hiện theo đúng kế họach và báo cáo kết quả thực hiện về cho nhóm cải tiến.
Bước 5: Đo lường và đánh giá kết quả thực hiện
Nhóm cải tiến cập nhật vào Phiếu đề xuất cải tiến kết quả thực hiện và thống kê các đề xuất đã được thực hiện. Đồng thời, theo dõi một số chỉ tiêu đánh giá năng suất hoạt động của nhà máy vào file Bảng theo dõi chỉ số đánh giá. 
Bước 6: Lưu hồ sơ

Ý kiến của bạn